Kaj je čuječnost?

Čuječnost (mindfulness) je način usmerjanja naše pozornosti iz trenutka v trenutek, ki poteka na ne-presojajoč način (Kabat-Zin, 2013). Praksa čuječnosti vključuje nabor tehnik in metod, s katerimi gojimo večjo sposobnost zavedanja, ki pripomore k osebnostni rasti posameznika. Omogoča izstop iz ustaljenega načina delovanja in ustvarjanje novih izkušenj. 

Sodobna znanost je pokazala, da redno izvajanje prakse čuječnosti pripomore posameznikom k izboljšavi na različnih nivojih zavedanja; od doživljanja večje notranje mirnosti, višjega vrednotenja samega sebe, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (glej tudi Černetič, 2005; za meta analize randomiziranih kontroliranih raziskav glej: Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

 

 

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa). Kljub temu imenu (terapija), program ni psihoterapevtske narave. Njegova sistematično zasnovana struktura poteka preko učenja z vajami in raziskovanjem ter pogovorom o izkušnji, ki pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne izkustvene fenomene. Pogovor oz. sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno. 

Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno; skozi obdobje tečaja, udeleženci opravijo tudi približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu. 

 

Viri

Bishop, R. S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph007

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. Izdaja.

https://www.cujecnost.org/cujecnost/

 


Termini

 

Osem zaporednih petkov in sicer, vsak prvi petek mesecu ob 16:45h - 18:45h, vse ostale petke pa bo potekal od 18:00 - 20:00h.

21.2.

Prepoznavanje avtomatskega pilota: Čuječni odnos do doživljanja

28.2.

Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma

6.3.

Vzpostavljanje in ohranjanje prisotnosti v sedanjem trenutku: Telo v gibanju

13.3.

Prepoznavanje odpora in dopuščanje prisotnosti: Notranja modrost

20.3.

Stopiti težavam naproti: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja

27.3.

Misli niso dejstva: tudi tiste ne, ki nam pravijo da so …

3.4.

»Kako lahko kar najbolje poskrbim zase?«

10.4.

Ohranjanje in razširjanje novega znanja

 

Celodnevno srečanje: sobota, 5. april, od 10:00 do 16:00.

 

Cena in prijava

 

Promocijska cena tečaja znaša 100 eu. Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri, 6-urno celodnevno srečanje, tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program. V skupini bo med 5 in 8 udeležencev.

Prijavite se na naslov urska.golob@cujecnost.org do vključno 7 dni pred začetkom programa.

 

Tečaj bo poteka na lokaciji bivše upravne stavbe Gradbenega podjetja (blizu železniške postaje) v Bohinjski Bistrici,

Triglavska cesta 8,

2. nadstropje desno - Shanti soba - joga studio

 

​Izvajalka programa: 

 

Urška Golob, doktorica znanosti

 

Predstavitev

Raziskovanje “notranjega sveta” mi nikoli ni bilo tuje; z različnimi meditacijskimi tehnikami sem srečala že pred tridesetimi leti. Te so mi predstavljale orodje za raziskovanje svetov, ki so onkraj intelektualnega razumevanja. Spoznala sem se z različnimi pristopi; dihalnimi vajami, jogo, holotropno dihanje, vipassano, hipnozo ter reikija. Leta 2008 sem svojo pozornost usmerila tudi v raziskovanje subtilnosti umetniškega sveta in se spoznala s fenomenologijo,  kvalitativnem načinom raziskovanja ter prakso čuječnosti. Čuječnost sem vključila tako v znanstveno delo, kot v svojo vsakodnevno prakso. V njej vidim neizmeren potencial in ravno zato vztrajam; "sedim" in se izobražujem še danes (glej spodaj).

 

 

Izkušnje na področju čuječnosti:

 • udeležba na delavnica - uvod v čuječnost; izvajalka Dr. Tamara Ditrich na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani leta 2013

 • udeležba na 8 - tedenskem uvodnem programu čuječnosti - program MBSR leta 2016 (City yoga center); izvajalec Robert Križaj

 • udeležba na 3 - dnevnem odmiku v okviru  Društva za razvijanje čuječnosti 2016

 • udeležba na skupini za ohranjanje prakse v letih 2016, 2017; vodja Ivona Ljubičič

 • udeležba na tutorski skupini v okviru Društva za razvijanje čuječnosti v letih 2016-2019

 • udeležba na intenzivnem 7-dnevnem treningu za učitelje čuječnosti - 1. stopnja, september 2016, Gabrje; izvajalki Melita Košak (Inštitut IPSA) in Eluned Gold (Univerza v Bangorju)

 • vodenje odprtih skupin za ohranjanje prakse v okviru Društva za razvijanje čuječnosti

 • asistenca na uvodnih programih čuječnosti v okviru Društva za razvijanje čuječnosti 2019: (feb./april) izvajalka Eva Požar in (nov./dec.) izvajalka Tina Turk

       T. 041 728 567 (Tamara)     M. goyoga.info@gmail.com               Sledite nam:

 • Facebook yoga Bohinj
 • Instagram - yoga Bohinj
 • Trip Advisor

2018 - All rights reserved by Go Yoga